Cor Seingar

Côr Seingar

Cor Seingar
Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Cysylltu â’r Côr Lluniau
Croeso i wefan Côr Seingar
Cor Seingar

I’r rheiny ohonoch sy’n hoffi canu a chymdeithasu ac sy’n rhydd bob nos Fawrth, yna beth am ymuno a chôr cymysg yng Nghaerfyrddin?

CROESO I BAWB.

Lleoliad ymarferion - Festri - Capel Y Priordy, Caerfyrddin.

Dyddiad ac Amser - Nos Fawrth, 7:30 - 9:00 yr hwyr

Cryno Ddisgiau Seingar ar gael - Cysylltwch - seingar@hotmail.co.uk
Cor Seingar
Beth am ddilyn Cor Seingar
twitter cor seingar
CRYNO DDISG SEINGAR
 
Diweddarwyd y Wefan - Chwefror 22ain- 2018
Z